نمونه طراحی صورت ، زن آهویی (آهو خانم)

  • شغل : طراحی صورت
  • مشتری :
  • سال : خرداد 1397
  • طراح : علی زمانپور نیاوران

نمونه طراحی صورت ، با استفاده از فوتوشاپ و الیستریتور