هدر وب سایت اولین چیزی است که کاربر هنگام بازدید از یک سایت می‌بیند. همچنین در تمامی صفحات سایت مشاهده می‌شود. هدر وب سایت خوب باعث طراحی تمیز و نویگیشن شفاف در صفحات عمیق‌تر یک وب سایت می‌شود. تمرکز