team_04

کیانا کلبادی

تجربه: 10 سال
بیوگرافی:

مدیریت نیروی انسانی با بیشتر از 10 سال سابقه جهت جذب نیروهای کارمد و زبده برای شرکت های بزرگ